Trang chủ » Đồng Xoài » Lịch cúp điện dự kiến ở tỉnh Bình Phước từ ngày 09/12 đến 15/12

Lịch cúp điện dự kiến ở tỉnh Bình Phước từ ngày 09/12 đến 15/12

9/12/2019
1.509

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp điện, thời gian địa điểm cúp điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt.

Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 09/12 đến 15/12

LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG XOÀI

 • Điện lực Đồng Xoài:
 • Thời gian: Từ 7h đến 11h30p ngày 10/12/2019
 • Khu vực cắt: Cắt điện một phần khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài.
 • Lý do: Đường dây hạ áp sửa chữa thường xuyên.

 

 • Điện lực Đồng Xoài:
 • Thời gian: Từ 7h đến 16h30p ngày 13/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.
 • Lý do: Cắt khi xét thấy có khả năng mất an toàn nghiêm trọng đối với con người.

 

LỊCH CÚP ĐIỆN PHƯỚC LONG

 • Điện lực Phước Long:
 • Thời gian: Từ 7h đến 11h ngày 11/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long.
 • Lý do: Đường dây 22kV: Sữa chữa lớn.

 

 • Điện lực Phước Long:
 • Thời gian: Từ 8h đến 15h ngày 12/12/2019
 • Khu vực cắt: TBA Hoa Huế, trụ 38A/51/01 tuyến 472 Phước Long, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.
 • Lý do: Đường dây 22kV: Sữa chữa lớn.

 

 • Điện lực Phước Long:
 • Thời gian: Từ 8h đến 10h ngày 13/12/2019
 • Khu vực cắt: TBA Cát Văn Nam, trụ 151/04/04 tuyến 472 Phước Long, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.
 • Lý do: Đường dây 22kV: Sữa chữa lớn.

 

 • Điện lực Phước Long:
 • Thời gian: Từ 8h đến 10h ngày 13/12/2019
 • Khu vực cắt: Nhánh trước Xóm Huế, tuyến 473 Phước Long, phường Long Phước, thị xã Phước Long.
 • Lý do: Đường dây 22kV: Sữa chữa lớn.

 

LỊCH CÚP ĐIỆN CHƠN THÀNH

 • Điện lực Chơn Thành:
 • Thời gian: Từ 7h30p đến 15h ngày 10/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần ấp 5, xã Minh Long, huyện Chơn Thành.
 • Lý do: Cắt khi xét thấy có khả năng mất an toàn nghiêm trọng đối với con người.

 

LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH LONG

 • Điện lực Bình Long:
 • Thời gian: Từ 7h30p đến 11h30p ngày 12/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần ấp Thanh Thúy, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
 • Lý do: Đường dây 22kV: Sữa chữa thường xuyên.

 

LỊCH CÚP ĐIỆN LỘC NINH

 • Điện lực Lộc Ninh:
 • Thời gian: Từ 8h đến 8h20p ngày 09/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần ấp Chà là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.
 • Lý do: Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng.

 

LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG PHÚ

 • Điện lực Đồng Phú:
 • Thời gian: Từ 8h đến 10h ngày 09/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
 • Lý do: Đường dây hạ áp: Sữa chữa thường xuyên.

 

 • Điện lực Đồng Phú:
 • Thời gian: Từ 7h đến 12h ngày 12/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
 • Lý do: TBA: Đầu tư xây dựng.

 

 • Điện lực Đồng Phú:
 • Thời gian: Từ 13h30 đến 15h30 ngày 09/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
 • Lý do: Đường dây hạ áp: Sữa chữa thường xuyên.

 

 • Điện lực Đồng Phú:
 • Thời gian: Từ 8h đến 10h ngày 10/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
 • Lý do: Đường dây hạ áp: Sữa chữa thường xuyên.

 

 • Điện lực Đồng Phú:
 • Thời gian: Từ 13h30p đến 15h30p ngày 10/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
 • Lý do: Đường dây hạ áp: Sữa chữa thường xuyên.

 

 • Điện lực Đồng Phú:
 • Thời gian: Từ 08h đến 10h ngày 11/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
 • Lý do: Đường dây hạ áp: Sữa chữa thường xuyên.

 

 • Điện lực Đồng Phú:
 • Thời gian: Từ 13h30p đến 15h30p ngày 11/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
 • Lý do: Đường dây hạ áp: Sữa chữa thường xuyên.

 

LỊCH CÚP ĐIỆN HỚN QUẢN

 • Điện lực Hớn Quản:
 • Thời gian: Từ 7h30p đến 11h30p ngày 12/12/2019
 • Khu vực cắt: Toàn bộ xã Tân Lợi, Tân Hưng, một phần xã An Khương, Thanh An, huyện Hớn Quản.
 • Lý do: Cắt khi xét thấy có khả năng mất an toàn nghiêm trọng đối với con người.

 

 • Điện lực Hớn Quản:
 • Thời gian: Từ 8h đến 10h ngày 13/12/2019
 • Khu vực cắt: Một phần xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
 • Lý do: Đường dây 22kV: Sữa chữa lớn.

 

Trang Tinbinhphuoc.com cập nhật thông tin để bà con nắm rõ tiện cho công việc và canh tác.

Tin liên quan

Đang tải...

Tin mới

Đang tải...

Kết nối

Liên hệ