Trang chủ » Đồng Xoài » Thanh tra, kiểm tra kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên toàn tỉnh

Thanh tra, kiểm tra kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên toàn tỉnh

16/12/2019
2.826

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3656/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thực hiện hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL về công tác thanh tra, kiểm tra.

Quán karaoke (Ảnh minh họa)

Quán karaoke (Ảnh minh họa)

Nội dung văn bản này nêu rõ: Căn cứ Công văn số 4802/BVHTTDL-TTr ngày 2-12-2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành, đoàn kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tại văn bản nêu trên của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP; các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện cách âm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định pháp luật về bản quyền tác giả, việc sử dụng các bài hát, bản ghi âm, ghi hình; quy định pháp luật về lao động, việc sử dụng lao động, hợp đồng lao động, an toàn lao động; bảo hiểm; quy định pháp luật về quảng cáo, kinh doanh rượu, phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

NN (Báo Bình Phước)

Tin liên quan

Đang tải...

Tin mới

Đang tải...

Kết nối

Liên hệ